Home
1
Hot News
2
2018
3
MEGA SHOW PART- I  2018香港展4
Hua Yan Package & Design Co., Ltd. 2F.-2, No. 438, Yucai Rd., Taiping Dist., Taichung City 41155, Taiwan (R.O.C.)
MEGA SHOW PART- I  2019香港展MEGA SHOW PART- IJun 13, 20182019香港禮品展將於10/20 ~ 10/23在香港會議展覽中心舉行!鏵研也將參與本次盛會.創意設計廊Design Studio攤位是C-P1歡迎您的來訪. 參觀指教!! https://www.huayanpackage.com/hot_385212.html MEGA SHOW PART- I  2018香港展 2023-03-13 2024-03-13
Hua Yan Package & Design Co., Ltd. 2F.-2, No. 438, Yucai Rd., Taiping Dist., Taichung City 41155, Taiwan (R.O.C.) https://www.huayanpackage.com/hot_385212.html
Hua Yan Package & Design Co., Ltd. 2F.-2, No. 438, Yucai Rd., Taiping Dist., Taichung City 41155, Taiwan (R.O.C.) https://www.huayanpackage.com/hot_385212.html
https://schema.org/EventMovedOnline https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
2023-03-13 http://schema.org/InStock TWD 0 https://www.huayanpackage.com/hot_385212.html

MEGA SHOW PART- I  2019香港展

MEGA SHOW PART- I


Jun 13, 2018

2019香港禮品展將於10/20 ~ 10/23在香港會議展覽中心舉行!
鏵研也將參與本次盛會.創意設計廊Design Studio攤位是C-P1
歡迎您的來訪. 參觀指教!!

3f7fd9434b232a3ba2c17d31b7512d6b.jpg

Back to List